Активни електронски елементи

Вријеме читања: 6 минута

Ови елементи се у електронским колима понашају као исправљачи или појачивачи. Данас се најчешће праве од полупроводничких материјала (силицијума и германијума).

ПН спој настаје када силицијумску плочицу са мањком електрона (П тип – додат је тровалентни хемијски елемент, умјесто електрона је шупљина) спојимо са силицијумском плочицом која има вишак електрона (Н тип – додат је петовалентни хемијиски елемент). У моменту спајања електрони из Н типа ће кренути попуњавати шупљине у П типу али не организовано да остављају могућност свим електронима да попуне све шупљине. Попуњаваће прве шупљине тако да остали електрони неће моћи даље да се крећу. На тај начин ће на мјесту споја настати потенцијална баријера. Позитиван напон на П тип а негативан на Н тип већи од 0,6 волти ће бити довољан да „погура“ електроне да прођу кроз баријеру и тада кажемо да је ПН спој директно поларисан и проводи. Обрнутим спајањем само ћемо повећати баријеру и кажемо да је ПН спој инверзно поларисан.

Диода

Диода представља један ПН спој а њена особина је да проводи струју у једном смјеру а у другом не проводи. Зато је погодна да наизмјеничном напону „одсјече“ једну полупериоду и на тај начин га исправи у пулсирајући једносмјерни напон. Поред исправљачких постоје и зенер, тунел, шотки, ЛЕД, варикап и друге.

Транзистор

Транзистор је направљен од два ПН споја а у ел. колима се може понашати као појачивач и као прекидач. Управљачка електрода (база) ради као вентил за воду и мале промјене на њој доводе до великих промјена у колу колектор – емитер.

Како ради транзистор?

Тиристор

Тријак

Дијак

Фотоелементи

Интегрисана кола

Електронски склоп

Спајање пасивних и активних електронских елемената, најчешће на неку штампану плочу (PCB) у једну функционалану цјелину, чини електронски склоп. Ако му се дода и одговарајуће кућиште добијамо електронски уређај.

1 thought on “Активни електронски елементи”

  1. Повратни пинг: Дигитална електроника -

Затворено за коментаре.