Author name: admin

ЕНЕРГЕТИКА, КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Да бисмо уштедјели топлотну енергију коју користимо за загријавање куће или стана, потребно је смањити спољне утицаје. То постижемо изолацијом. За изолацију се користе различити материјали као што су: стакло, минерална и стаклена вуна, стиропор итд. Сви дијелови грађевинског објекта се могу изоловати а највише топлотне енергије се губи кроз зидове (40%), затворене прозоре (30%) …

ЕНЕРГЕТИКА, КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ Прочитај више »

Технологија грађевинског материјала

За израду грађевинских објеката користимо грађевинске материјале. Према поријеклу материјали могу бити природни и вјештачки. У грађевинарству постоје различите фазе градње па смо грађевинске материјале подјелили према њиховим својствима и намјени на: конструктивне, везивне, изолационе, материјале за облагање и инсталационе. Конструктивни материјали

ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Графичка комуникација је начин споразумјевања и приказивања идеја помоћу цртежа. Технички цртеж има своја правила која олакшавају његово читање. У грађевинарству, технички цртеж је од великог значаја јер приказује план на основу којег ће се градити неки објекат. Грађење неког објекта обухвата: планирање и пројектовање (чиме се бави архитектура) и извођење грађевинских радова (грађевинарство). Овим …

ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ Прочитај више »

УВОД У АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Грађевинарство је старо скоро као и цивилизација. Од самог почетка, човјек је имао потребу да се заштити од временских непогода и дивљих животиња. На почетку је користио природне објекте (пећине) а развојем примитивних алата почео је да гради. Прво је градио земунице, то су објекти ископани у земљи а изнад је био кров од шибља …

УВОД У АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО Прочитај више »

Електроника

Електроника је дио науке (електротехнике) која се бави проучавањем електронских компоненти и њиховом примјеном, као и провођењем електрицитета кроз различите средине.

Електричне машине и уређаји

Да бисмо електричну енергију користили, потребне су нам електричне машине и уређаји. Електричне машине дјелимо на обртне машине (генератори и електромотори) и трансформаторе.

Електрична енергија

У претходним разредима, видјели смо да је енергија способност неког тијела да врши рад. Енергија се јавља у различитим облицима па тако имамо: механичку, хемијску, топлотну, електричну, нуклеарну и свјетлосну енергију. Ми ћемо се бавити електричном енергијом. Она је најраспрострањенији облик енергије у употреби. У суштини, електрична енергија настаје због усмјереног кретања електрона. Производња електричне …

Електрична енергија Прочитај више »