IX разред

Електроника

Електроника је дио науке (електротехнике) која се бави проучавањем електронских компоненти и њиховом примјеном, као и провођењем електрицитета кроз различите средине.

Електричне машине и уређаји

Да бисмо електричну енергију користили, потребне су нам електричне машине и уређаји. Електричне машине дјелимо на обртне машине (генератори и електромотори) и трансформаторе.

Електрична енергија

У претходним разредима, видјели смо да је енергија способност неког тијела да врши рад. Енергија се јавља у различитим облицима па тако имамо: механичку, хемијску, топлотну, електричну, нуклеарну и свјетлосну енергију. Ми ћемо се бавити електричном енергијом. Она је најраспрострањенији облик енергије у употреби. У суштини, електрична енергија настаје због усмјереног кретања електрона. Производња електричне …

Електрична енергија Прочитај више »