Додатна настава бр. 1

  1. Од два клатна у једном истом мјесту, за извјесно вријеме једно клатно изврши 10 а друго 9 осцилација. Разлика њихових дужина је 10 cm. Одредити дужине клатна.
  2. Тег објешен за еластичну опругу осцилује поред лењира. У тренутју када је тег поред подиока 4.5 (cm), његова брзина је једнака нули, док поред подиока 2 (cm) тег пролази највећом брзином.
    а) Колика је амплитуда осциловања?
    б) Колика је елонгација тега када он пролази поред подиока 1.5 (cm)?
  3. Како треба промјенити дужину математичког клатна да би се период удвостручио?
  4. 1. Часовник с клатном чији је период T =1s ради тачно на Земљи при убрзању силе теже g1 = 9,81 m/s^2 . Колико ће током једног часа часовник каснити на Мјесецу ако је ондје убрзање силе теже g2 = 1,61 m/s^2?

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.