Електричне машине и уређаји

Да бисмо електричну енергију користили, потребне су нам електричне машине и уређаји.

Електричне машине дјелимо на обртне машине (генератори и електромотори) и трансформаторе.