ЕНЕРГЕТИКА, КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Да бисмо уштедјели топлотну енергију коју користимо за загријавање куће или стана, потребно је смањити спољне утицаје. То постижемо изолацијом.

За изолацију се користе различити материјали као што су: стакло, минерална и стаклена вуна, стиропор итд.

Сви дијелови грађевинског објекта се могу изоловати а највише топлотне енергије се губи кроз зидове (40%), затворене прозоре (30%) и провјетравањем (17%).

Изолација зидова

Зидови се данас најчешће изолују таблама стиропора који се лијепе на изграђене зидове. Затим се наноси слој

Изолација крова и тавана

Код изолације крова, стаклена вуна или стиропор поставља се између рогова а затим се заштићује ПВЦ фолијом. Испод ње долазе гипсане плоче или дрвена ламперија.

Изолација подова

На бетонску плочу се поставља минерална вуна или стиропор а затим се прелива са цементном кошуљицом (глазура, естрих). На њу се онда поставља подна облога од ламината, паркета итд.

Изолација прозора

За смањење топлотних губитака кроз прозоре најбоље је користити она са више стакала (два или више). Оквири прозора се данас углавном праве од ПВЦ-а и алуминијума док је некада дрво било главни материјал. За добру изолацију мора постојати добро заптивање прозорског крила са оквиром.

Додатни начини уштеде: Соларни колектори

Соларни колектори се постављају на кровове кућа или површине окренуте ка Сунцу. Помоћу сунчеве топлотне енергије једноставно загријавају воду. На овај начин штедимо електричну енергију. Треба их разликовати од соларних плоча које ћемо поменути у 9. разреду.

Додатни начини уштеде: Положај зграде

И сам положај зграде може да буде значајан за уштеду енергије. При пројектовању куће треба водити рачуна о распореду просторија и прозора у њима.

На сјеверној страни се требају налазити просторије у којима се мало борави (гаража, остава…), без прозора или са малим прозорима. Јужна страна је највише осунчана и на њој се могу налазити већи прозори и терасе. Ка југу се требају орјентисати оне просторије у којима се највише борави.