Енергетика

За свако тијело које има способност да изврши неки рад кажемо да има енергију. Енергија постоји у више облика:

  • механичка
  • топлотна
  • свјетлосна
  • електрична
  • хемијска
  • нуклеарна

Треба разликовати извор енергије од облика. Извори енергије могу бити обновљиви (Сунце, вјетар, вода) и необновљиви (угаљ, нафта, плин).