Графичке комуникације (Техничко цртање)

Вријеме читања: 8 минута

Комуникација подразумјева размјену (пренос) информација неким путем. Графичка комуникација користи цртеже и различите симболе. Технички документ који користимо на часовима техничког образовања је технички цртеж.

Прије цртања техничког цртежа, на путу од идеје до реализације, цртамо скицу. Скица се црта слободном руком и представља први начин графичког приказивања наше идеје.

Технички цртеж се црта геометријским прибором по правилима техничког цртања.

На овој страни се налазе основна правила техничког цртања:

Начини приказивања предмета се налазе кликом ОВДЈЕ.

Врсте линија

На техничком цртежу морамо користити одговарајуће врсте линија.

За цртање предмета користимо дебелу пуну линију. Предмет котирамо танком пуном линијом. Уколико је предмет симетричан користимо танку црта-тачка-црта линију по средини предмета. Врсте линија и њихову примјену видимо на слици испод.

Изглед линијеНазив линијеУпотреба
дебела пуна линијапредставља видљиве ивице
танка пуна линијакотне линије и шрафура
испрекидана линијаневидљиве ивице предмета
дебела црта-тачка-цртаприказивање пресјека и скраћења
танка црта-тачка-цртаприказивање симетрала
слободноручна линијаскице и дјелимични пресјеци
Врсте линија

Котирање

Котирање је поступак уписивања бројних вриједности на технички цртеж. Све мјере (коте) се уписују у милиметрима а ознака mm се не уписује јер се подразумјева.

Поступак котирања, након цртања предмета, је сљедећи: цртамо помоћне котне линије (пожељено је да их 1-2 mm одвојимо од предмета), затим цртамо главну котну линију (2-4 mm увучена) са котним стрелицама (стрелице су шпицасте). На крају уписујемо котни број.

Размјера

Често се дешава да је предмет који желимо приказати техничким цртежом већи или мањи од простора за цртање. За предмет који смо нацртали увећано или умањено, кажемо да је нацртан у размјери.

Размјера је однос величине предмета на цртежу и у стварности. Уколико је предмет нацртан у природној величини тада је размјера 1:1.

Размјера за умањење има ознаку 1 : број колико смо пута предмет умањили. Нпр. 1:2, 1:5, 1:100 (предмет смо умањили два, пет или сто пута).

Уколико предмет увећавамо на техничком цртежу у односу на стварну величину два, три или пет пута пишемо 2:1, 3:1 и 5:1.

Без обзира на размјеру, на технички цртеж увијек уписујемо стварне вриједности предмета.

Техничко писмо

Техничко писмо је изглед слова и бројева (фонт) који се користи за писање на техничком цртежу. Одређен је стандардом а постоји косо (под углом од 75°) и усправно (под углом од 90°).

Настави даље…