Графичке комуникације (Техничко цртање)

Графичка комуникација је начин преношења информација, писаним путем, кориштењем знакова и симбола.