IX разред

Добро дошли у девети разред!

У овом разреду обрађена је електротехника. Упознаћемо се са начином производње и преносом електричне енергије, електричним машинама и уређајима. Такође, научићемо основе електронике.

Као и у претходним разредима, потребан вам је уџбеник, радна свеска и свеска (А4 формат, без линија) као и геометријски прибор. За писање и цртање користи се искључиво графитна или техничка оловка.

У свеску пишемо и цртамо само на десној страни док лијева остаје празна. На десној страни цртамо оквир као што је приказано на слици испод.

Оквир је удаљен од средине свеске 20 mm а од осталих ивица 5 mm

Наставни садржај подјељен је на наставне теме које можете отворити кликом на њих.

Електричне машине и уређаји

Електротехнички материјали и инсталације

Дигитална електроника

Од идеје до реализације