Пасивни електронски елементи

Вријеме читања: 3 минута

У пасивне електронске елементе спадају: отпорници, кондензатори и калемови.

Отпорници

Отпорници су пасивне електронске компоненте које функционишу по Омовом закону (R=U/I). Отпорност отпорника се мјери у омима (Ω) а користе се и веће мјерне јединице kΩ и MΩ.

Отпорнике дијелимо на сталне, промјењиве (потенциометри и реостати) и нелинеарне (термистори, позистори, варистори и фотоотпоници).

Кондензатори

Кондензатори су пасивне електронске компоненте које чувају ел. енергију. Капацитет кондензатора се мјери у фарадима (F) а у пракси се користе мање мјерне јединице: pF, nF и µF. Дијелимо их на сталне и промјењиве а према врсти изолатора на електролитске, керамичке, полипропиленске, тантал, ваздушне итд.

Калемови

Калемови су пасивне електронске компоненте које чувају магнетну енергију. Индуктивност калема се мјери у хенријима (Н) а користе се мање мјерне јединице nH и mH.

1 thought on “Пасивни електронски елементи”

  1. Повратни пинг: Дигитална електроника -

Затворено за коментаре.