Програмирање – информатика 8. разред

Вријеме читања: 4 минута

Програм је коначни скуп наредби који се изводи одређеним редослиједом и са одређеним циљем. Рачунарски програм разумије само наредбе унешене у низу нула и јединица (бинарни бројни систем) што отежава програмеру његово програмирање. Зато су измишљени програмски језици који представљају везу између програмера и рачунара. Програмер уноси наредбе према одређеним правилима тог програмског језика а комплајлер даље тај код преводи у језик разумљив рачунару.

Данас постоје различити програмски језици за различите намјене. Најпознатији су: Java, C, C++, Python итд.

Ми ћемо радити у програмском језику C++. Програмски код можемо писати у различитим програмима (Интегрисано развојно окружење (ИРО; енгл. integrated development environment, IDE)) као што су CodeBlocks, DevC++ итд.

Линк за преузимање CodeBlocks-a

Линк за преузимање DevC++

Уколико нисте у могућности инсталирати IDE програм за рад у С++, за вјежбање можете користити неки од online сервиса, који нуде унос кода и његово извршавање нпр. https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler или https://cpp.sh/ итд.

У трећем (додатном) задатку, може се користити и сљедећи код:

На тај начин је ријешен проблем уколико однос страница није нпр. 1.5 већ 1.333333333…