Саобраћајни системи и регулисање саобраћаја

Саобраћај подразумјева кретање лица и робе уз коришћење саобраћајних средстава и саобраћајних путева.

Саобраћајна средства (аутомобили, авиони, бродови…), саобраћајни путеви (друмови, пруге, ријеке, ваздух…) и пратећи објекти (луке, писте, жељезничке станице… заједно чине саобраћајни систем.

Постоје сљедећи саобраћајни системи:

  • Копнени (друмски и жељезнички)
  • Водени (поморски и ријечни)
  • Ваздушни
  • Васионски