Графичке комуникације – техничко цртање у машинству

Технички цртеж се израђује према договореним правилима, прибором за техничко цртање или помоћу рачунарских програма (нпр. SolidWorks, AutoCAD, Google SketchUp…).

Техничку документацију чине радионички и склопни цртеж.

Радионички технички цртеж прецизно приказује одређени машински елемент и на њему је котиран сваки детаљ.

Склопни цртеж приказује цијелу машину, склоп или механизам са свим елементима и у њиховом међусобном положају.

Котирање цртежа

Поступак уписивања бројних вриједности дужинских и угаоних мјера на техничком цртежу назива се котирање.

Приликом цртања техничког цртежа треба се придржавати сљедећих правила:

  • Прво цртамо предмет (машински елемент) дебљом линијом (0,5-0,8 mm).
  • Затим котирамо цртеж, танком линијом (0,1-0,2 mm), цртајући прво помоћне котне линије.
  • Помоћне котне линије, требају бити одмакнуте од линија предмета 1-2 mm, ради прегледности цртежа.
  • Главна котна линија треба бити увучена 2-4 mm у односу на завршетак помоћних котних линија.
  • На крајевима главне котне линије цртамо котне стрелице (треба да додирују помоћне котне линије).
  • Изнад котних линија уписујемо котни број без мјерне јединице (подразумјева се да су то милиметри).