Техника у служби заштите животне средине

Планету Земљу је неопходно сачувати од загађивача. У тој борби техничка средства могу играти значајну улогу.