Технологија грађевинског материјала

За израду грађевинских објеката користимо грађевинске материјале. Према поријеклу материјали могу бити природни и вјештачки.

У грађевинарству постоје различите фазе градње па смо грађевинске материјале подјелили према њиховим својствима и намјени на:

  • конструктивне,
  • везивне,
  • изолационе,
  • материјале за облагање и
  • инсталационе.

Конструктивни материјали