Увод у машинску технику

Човјек је у почетку користио просте алате као нпр. полугу, косу раван, ваљак, точак, клин итд. Усавршавањем ових алата настале су машине.

Због окружености разним техничким уређајима и машинама, познавање технике, тј. основна техничка писменост постала је значајна у свакодневном животу.

Значајни развој машинске технике почиње крајем XVIII вијека, конструкцијом парне машине (Џејмс Ват).

Крајем XIX вијека Николаус Ото конструише бензински мотор а почетком XX вијека Рудолф Дизел, мотор на погон дизел горивом.

Основни појмови у машинским конструкцијама

Свака машина састављена је од већег броја дијелова које називамо елементи машина. Елементи се могу везати у подсклопове и склопове, чинећи тако једну функционалну цјелину.

Механизам је цјелина два или више елемената који у међусобној вези преносе или трансформишу кретање.

иде анимација механизма

У зависности од функције коју обављају, машине могу бити:

  • погонске
  • машине радилице
  • производне
  • специјализоване