Увод у предмет

Вријеме читања: 2 минута

Планета Земља располаже са различитим природним ресурсима, као што су:

  • материја,
  • енергија,
  • простор и
  • вријеме.

Природне ресурсе можемо подјелити на обновљиве, необновљиве и сталне.

Живимо у техничком окружењу. Техника је скуп знања и вјештина из неке области. Технологија је сложенији појам који обухвата све процесе, материјале и алате за неку производњу.

Настави даље…