VIII разред

Добро дошли у осми разред!

У осмом разреду упознаћемо се са основним појмовима из машинске технике. Научићемо правила техничког цртања у машинству, особине машинских материјала и начине њихове обраде.

За наставу техничког образовања потребна вам је књига, радна свеска и свеска (А4 формат, без линија) као и геометријски прибор. За писање и цртање користи се искључиво графитна или техничка оловка.

У свеску пишемо и цртамо само на десној страни док лијева остаје празна. На десној страни цртамо оквир као што је приказано на слици испод.

Оквир је удаљен од средине свеске 20 mm а од осталих ивица 5 mm

Наставни садржај подјељен је на наставне теме које можете отворити кликом на њих.


Увод у машинску технику

Графичке комуникације – техничко цртање у машинству

Машински материјали

Мјерење и контрола

Технологија обраде материјала

Машине и механизми

Енергетика – мотори

Роботика

Од идеје до реализације – конструкторско моделовање